YT

Projekt Mały Przedsiębiorca

logo efs kolorProjekt „Mały przedsiębiorca – innowacyjny program nauczania w Niepublicznym Zespole Edukacyjnym „Ślimaczek” realizowany jest od dnia  01.12.2012 r. do dnia 31.08.2015 r. przez Przedszkole Niepubliczne „Ślimaczek” s.c. Wioletta Poźniak-Bartkowiak, Marta Bryl-Tokarz we współpracy ze Szkołą Podstawową w Czerwieńsku, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny:

UNOWOCZEŚNIENIE I POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE 2 PILOTAŻOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W OKRESIE 01.12.2012R. DO 31.08.2015R.

Cele szczegółowe:

 1. Nabycie przez 257 uczniów  (112K,145M) umiejętności w zakresie samodzielności i przedsiębiorczości,  poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych wg innowacyjnego programu nauczania w szkole podstawowej i wychowania przedszkolnego do 31.08.2015r.
 2. Wzrost umiejętności posługiwania się technologią informacyjno – komputerową wśród 146 uczniów  (64K,82M) w okresie 01.09.2013 do 31.08.2015r.
 3. Wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania poprzez uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli w okresie 01.08.2013 do 31.08.2015r.

Grupa docelowa:
 • 2 placówki oświatowe: Zespół Edukacyjny Ślimaczek w Zielonej Górze i Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku,
 • 257 uczniów Zespołu Edukacyjnego Ślimaczek i Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku,
 • 19 nauczycieli Zespołu Edukacyjnego Ślimaczek  i Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku.
 
Produkty:
 • 2 programy nauczania w szkole podstawowej w klasach I-III  i wychowania przedszkolnego

Założenia programów:
 • program nauczania oparty na elementach pedagogiki Montessori, która obejmuje społeczne interakcje, pracę nad emocjami, metodykę, obowiązkowość i dokładność, precyzję wykonywanych zadań
 • dostosowanie elementów metody Montessori do potrzeb XXI w.
 • szkoła oparta na komunikacji, informacji  i nowoczesnych technologiach
 • promowanie idei przedsiębiorczości, wprowadzanie nauki przedsiębiorczości już od najmłodszych lat
 • oprac. koncepcji zintegrowanej edukacji na poziomie przedszkola i klas 1–3 SP, nauka samodzielności i twórczego myślenia/działania przechodząca w naukę przedsiębiorczości
 • wprowadzenie do prog. naucz. zagadnień z zakresu savior-vivre, dobrego wychowania, autoprezentacji
 • multimedialny model współczesnej edukacji (wykorzystanie TIK, materiały audio, materiały wideo, materiały drukowane), ponieważ współczesne pokolenie dzieci technologię odczytuje na etapie pozazmysłowym, intuicyjnie. Uczeń będzie wprowadzany w świat nowych technologii, które będą codziennością. Mają to być nowoczesne rozwiązania edukacyjne, twórcze zajęcia z dziećmi, które dostarczają niezapomnianych wrażeń, rozwijają emocje, a nauczycielom pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia

Termin realizacji: od 01 grudnia 2012 do 31 sierpnia 2015 r.


kapitalludzki
Wstecz